Witamy na stronie Ośrodka szkoleniowego ORIENT - BIS!Od kilkunastu lat specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla: pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno biurowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wszystkich branż (spożywcza, służba zdrowia, szkolnictwo, budownictwo, transport) na Podlasiu i terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach

Oferta szkoleń


Trwają zapisy na kursy:
1. wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – ( Dz. U.NR. 8 poz. 31 z 2010r.)

2. zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące w 2011r.- (wydawanie świadectw pracy pracownikom, zatrudnionym na podstawie umów zawartych na czas określony, kierowanie na wstępne badania lekarskie itp.)