20 grudnia 2021

Szkolenia miękkie

1. Asertywność
dla wszystkich. którzy chcą nauczyć się odmawiać, nie raniąc uczuć innych, a także tych co chcą umiejętnie rozwiązywać konfliktowe sytuacje. Dzięki asertywności też zwiększysz pewność siebie i poczucie wpływu na swoje życie.

2. Negocjacje handlowe
szkolenie pozwoli rozwinąć umiejętności osiągania celów podczas negocjacji i informacji o tym, jak zawierać korzystne umowy, poprzez dobór właściwych strategii i technik dostosowanych do konkretnych sytuacji.

3. Sztuka autoprezentacji – czy ja o sobie
warsztat jest dedykowany do wszystkich, którzy chcą poznać w jaki sposób, poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikują na zewnątrz kim są, albo za kogo chcieliby być uważani.

4. Rekrutacja jak przejść rozmowę rekrutacyjną – warsztat
szkolenie jest adresowane do osób zainteresowanych „metodologią” poszukiwania pracy.

5. Komunikacja międzyludzka – warsztat
warsztat jest dedykowany do wszystkich, którzy chcą uzyskać praktyczne umiejętności skutecznego komunikowania się.

6. Psychologia biznesu
szkolenie dedykowane do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o psychologii pierwszego kontaktu z klientem biznesowym, czyli jak skutecznie komunikować się w biznesie, negocjować i wywierać wpływ na partnera biznesowego.