Obsługa suwnic sterowanych

Nazwa szkolenia

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wcięgników połączonych z obsługą żurawi warsztatowych stacjonarnych

Program szkolenia

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 4. Udźwig i grupa natężenia pracy
 5. Pojęcie stateczności urządzenia (suwnic bramowych)
 6. Budowa urządzeń
 7. Budowa suwnic, cięgników, żurawi stacjonarnych
 8. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 9. Urządzenia zabezpieczające stosowane w suwnicach , cięgnikach, żurawiach stacjonarnych warsztatowych
 10. Wyposażenie elektryczne
 11. Obsługa suwnic, cięgników, żurawi stacjonarnych
 12. Obsługa: zajęcia praktyczne
 13. Współpraca z hakowym
 14. Prace w specyficznych warunkach
 15. Warunki bezpiecznej pracy
 16. Niebezpieczne uszkodzenia, niebezpieczne wypadki- procedura postępowania