Obsługa dźwigów towarowych

Nazwa szkolenia

Obsługa dźwigów towarowych ze sterowanie wewnętrznym i szpitalnych

Zakres szkolenia

 1. Wymagania kwalifikacyjne osób obsługujących dźwigi
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig, rodzaje prędkości występujące w ruchu kabiny
 4. Ogólne wiadomości o budowie dźwigu, strefy w szybie
 5. Zespół napędowy, wciągarka, silnik, cierność
 6. urządzenia zabezpieczające stosowane w dźwigu
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne
 8. Obsługa dźwigu, czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy, po zakończeniu pracy, sterowanie jazdą kabiny. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, hamulca. Załadunek i wyładunek towarów, ludzi.
 9. Czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy, po zakończeniu pracy, sterowanie jazdą kabiny. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulca.
 10. Czynności zabronione.
 11. Mechanika – droga, czas, prędkość; rodzaje ruchów; prędkości ruchów roboczych; równowaga sił, stateczność. Elektrotechnika – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów; oporność; prawo Ohma; rodzaje prądu; rodzaje odbiorników prądu
 12. Warunki bezpiecznej pracy
 13. BHP przy obsłudze dźwigu
 14. Niebezpieczne uszkodzenia i niebezpieczne wypadki – procedura postępowania
 15. Uwolnienie osób z kabiny zatrzymanej między przystankami
 16. Wiadomości o dozorze technicznym, dyrektywy UE dotyczące maszyn