7 czerwca 2022

Obsługa kadrowa

Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną usługę kadrową z obszaru spraw pracowniczych. Proponowany przez nas outsourcing kadrowy gwarantuje Państwu prowadzenie spraw personalnych na najwyższym poziomie, zgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę prowadzenia kadr, a do każdego z powierzonych nam zadań podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Obsługa kadrowa firm to jeden z filarów naszej działalności. Decydując się na nasz outsourcing kadrowy zyskują Państwo wsparcie w następujących obszarach:

 • prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych pracowników,
 • zarządzanie urlopami, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie list obecności i nieobecności pracowników,
 • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników (tj. umowy o pracę, aneksy do umów, wypowiedzenia, świadectwa pracy, itp.)
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, spraw pracowniczych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, opisów stanowisk, zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • sporządzane innych aktów prawnych obowiązujących u pracodawcy,
 • zapewnianie wsparcia merytorycznego przy kontrolach zewnętrznych, np. z Państwowej Inspekcji Pracy,
 • przeprowadzanie audytu kadrowego w firmach,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych, związanych z zatrudnieniem,
 • konsultacje kadrowe,
 • szkolenia indywidualne i grupowe zgodnie z potrzebami pracodawcy.