20 grudnia 2021

Obsługa firm

Prowadzimy działalność w zakresie wsparcia firm i instytucji w obszarze działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi, firmami i instytucjami, którym oferujemy współpracę na wspólnie ustalonych zasadach. Zakres współpracy jak również jej warunki ustalamy wspólnie podczas spotkania.

Możliwy zakres współpracy

  • Prowadzenie szkoleń wstępnych nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP z wyłączeniem szkolenia okresowego.
  • Współpraca w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Prowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP wg. preferencyjnej stawki.
  • Opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i instrukcji przeciwpożarowych
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.
  • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontroli realizacji tych wniosków.
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż.
  • Udzielanie informacji o ryzyku (fizyczne, biologiczne, chemiczne) dla zdrowia oraz doradztwa w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.