Operator wózków jezdniowych

Nazwa szkolenia

Operator wózków jezdniowych

Zakres szkolenia

 • Przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia
 • Podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
  – oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi wykorzystania urządzenia
  – optymalnego wykorzystania urządzenia
  – identyfikacji zagrożeń
  – umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
 • Zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  – wykonanie operacji efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych
  – wykonywanie wózkiem jezdniowym operacji w rzeczywistych warunkach pracy
 • Nabycie umiejętności sterowania w tym:
  – precyzję ruchów
  – ocenę wielkości (masy) ładunków i odległości oraz położenia środka ciężkości
  – optymalne wykorzystanie urządzenia
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych