Ochrona danych osobowych

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych

Program szkolenia

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych w polskim systemie prawnym oraz istotne zmiany obowiązujące od 01.01.2015
 2. Nadchodząca rewolucja systemu ochrony systemu danych osobowych, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu rakich danych.
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy (wyłączenia). Sektor publiczny i prywatny.
 4. Definicje (zbiór, dane osobowe, przetwarzanie, zgoda osoby, etc.).
 5. Generalny Inspektor Danych Osobowych – zadania i uprawnienia. Planowane zmiany w tym kary finansowe.
 6. Art. 19 u.o.d. – zawiadomonienie o popełnieniu przestępstwa. GIODO
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych – warunki dopuszczalności przetwarzania.
 8. Obowiązek informacyjny (wyłączenia).
 9. Dane sensytywne (wrażliwe).
 10. Udostępnianie danych osobowych.
 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy.
 12. Prawa osób, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach.
 13. Zabezpieczenie ziorów danych osobowych (zaezpieczenia „odpowiednie” – czyli jakie?)
 14. Tajemnica danych osobowych (tajemnica zwodowa).
 15. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
 16. Rejestracja ziorbów danych osobowyc – wyłączenia.
 17. Transfer danych osobowych do państwa trzeciego.
 18. Przepisy karne.
 19. Praktyka – kontrola GIODOD.
 20. Praktyka – prawidłowe wypełnienie zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Insepktorowi Ochrony Danych Osobowych.
 21. ABI – pozycja w organizacji, obowiązki i uprawnienia.
 22. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy:
  – granice przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę w tym danych o stanie zdrowia,
  – pracownik a kandydat
  – badania poligraficzne
  – monitorin w miejscu pracy: wizyjny i sieci teleinformatycznej
  – GPS w samochodach służbowych, czytniki biometryczne i inne
 23. Dyskusja (odpowiedzi na pytania).