Seminarium

Tytuł seminarium

Rozpoznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Program seminarium

  1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Zarządzenia wykorzystywane przy bezpiecznej pracy – skuteczne narzędzia.
  3. Analiza zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
  4. Stosowana profilaktyka i sposoby zapobiegania zjawiskom wypadków przy pracy.
  5. Sposoby zwiększania świadomości dotyczącej przeciwdziałaniu wypadkom i występowaniu zagrożeń.
  6. Skutki dla pracowników i pracodawców.