Bezpieczeństwo / terroryzm

Tytuł szkolenia

Bezpieczeństwo / terroryzm

Zakres szkolenia

Elementy szkolenia antyterrorystycznego (jak zachowywać się / jak zapobiegać / jak dokonywane są zamachy / co robić w sytuacji zagrożenia, czego uczeni są terroryści, jak wyglądają)

  • Współczesny radykalizm polityczny (ze szczególnym uwzględnieniem islamskiego dżihadu)
  • Podstawy ideologiczne radykalizmu i terroryzmu oraz środowiska szczególnie podatne na infiltrację terrorystyczną
  • Kto może być terrorystą?
  • Współczesne organizacje terrorystyczne (które są aktywne w Europie i które mogą być lub są aktywne w Polsce)
  • Zagrożenia (specyficzne) dla obiektów użyteczności publicznej (szkoły, dworce, szpitale, urzędy) oraz innych narażonych na atak (np. galerie handlowe) na podstawie doświadczeń ostatnich 5 lat aktywności grup terrorystycznych.
  • Taktyka zamachów terrorystycznych (od przygotowania aż do realizacji) na podstawie doświadczeń ostatnich lat oraz materiałów szkoleniowych Al Kaidy i Państwa Islamskiego
  • Działania profilaktyczne
  • Zachowania podczas i po zamachach